Som ny investor....

Anbefaler Frørup Andelskasse at du sætte dig ind i de mest almindelig termer der bliver brugt, og vi vil også oplyse om forskellige emner, man som investor bør og skal vide.

Derfor vil du på denne side finde:

 • en kort beskrivelse af værdipapir typer
 • hvad MIFID Investorbeskyttelse er
 • hvad er Central Information (investorinformation)
 • hvad en LEI-kode er og hvorfor man som virksomhed skal have sådan en kode

Når man handler med og opbevarer værdipapirer følger der omkostninger med. Du kan finde Frørup Andelskasses priser i vores Prisbog

Prisbog

Beskrivelse af værdipapirer

Sektionen er under opbygning, informationer vil blive tilføjet på et senere tidspunkt.

Hvis du er ny investor eller ikke er helt fortrolig med begreberne aktier og obligationer kan du få en kort beskrive af forskellige termer bliver bliver brugt.

 • Obligationer
  • Risici ved obligationer
 • Aktier
  • Risici med aktier
 • Investeringsforeningsbeviser
  • Risici ved investeringsforeningsbeviser
 • Investering for lånte midler

Skal du bruge mere viden anbefaler vi du læser Frørup Andelskasses Betingelser for handel med værdipapirer, hvor der fra punkt 19/side 8 er beskrevet mere dybt hvad de forskellige termer er, og der står også hvordan beskatningen er for de forskellige værdipapirer.

Spoergsmaaltegn

MIFID Investorbeskyttelse

Reglerne omkring investorbeskyttelse (MIFID-I) trådte i kraft i 2007 og blev skærpet i 2018 (MIFID-II).  Reglerne skal sikre dig den bedst mulige beskyttelse som investor. Vi må ikke yde dig investeringsrådgivning, før vi har et indgående kendskab til en række forhold. Det drejer sig om din risikovillighed og tidshorisont, dit kendskab til investeringer, din formue og indtægt m.m. Du vil derfor opleve, at vi stiller en række spørgsmål, før vi rådgiver dig om investering. 

Reglerne bestemmer, at andelskassens kunder skal inddeles i forskellige kundekategorier, som har betydning for hvilken beskyttelse andelskassen skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Kategorien ”Detailkunder” har det højeste beskyttelsesniveau. Det betyder, at kunder i denne kategori modtager den mest omfattende information i forbindelse rådgivning om værdipapirer. Alle kunder i andelskassen er kategoriseret som detailkunder, og har dermed det højeste beskyttelsesniveau.

Clause 63977 1920

Central Information (Investorinformation)

Der er i hele EU indført et fælles informationsmateriale vedrørende investeringsforeninger og det kaldes Central Information (CI). Materialet indeholder gode oplysninger om afkast, risiko, omkostninger og investeringsstrategi.  

Der er også et 7-trins risikobarometer, der gør det nemt at sammenligne risikoen på forskellige investeringsforeninger. Investeringsforeninger med små udsving ligger tæt på 1 mens andre med store udsving ligger tæt på 7. Du kan se mere på Sparinvest.dk 

Boeger

LEI-kode

Når en virksomhed investerer i værdipapirer, indberetter vi en lang række informationer til myndighederne.  Det er et lovkrav, at alle virksomheder, foreninger og fonde, som handler værdipapirer skal have en LEI-kode. Det en kode, som entydigt identificerer en juridisk enhed på næsten samme måde som et CVR-nr. Der kan ikke gennemføres værdipapirhandler uden en LEI-kode. 

Du kan købe LEI-koder hos et stor udvalg af udbydere. Du kan f.eks. anvende 

Tal