Frørup Andelskasse

Frørup Andelskasse er stiftet den 21. marts 1919. Vi er et frit og selvstændigt pengeinstitut underlagt bank- og sparekasseloven. Vores formål er at drive virksomhed som pengeinstitut, herunder at arbejde for økonomisk fordel for såvel indskydere som låntagere, samt at yde andelshaverne bedst mulig økonomisk service og rådgivning. Det særligt bemærkelsesværdige ved en andelskasse er lighedsprincippet i dens ejerforhold. Hver andelshaver har én stemme på generalforsamlingen. Dertil kommer, at andelskassens overskud kommer samtlige vore kunder til gode i form af en særdeles fornuftig rente- og gebyrpolitik.