Hvor i livet du er, har indflydelse på hvilke produkter der er bedst

På denne side finde du en oversigt, og en lille forklarende/uddybende tekst til vores produkter.

 

Siden er under opbygning, og der mangler derfor korte beskrivelser ved nogle af vores produkter.

Hvis du finde et produkt uden beskrivelse er du velkomment til at ringe til din rådgiver og spørge ind til produktet.

Medarbejdere

For og til kunder under 18 år

YoungMoney er for de 7-17 årige, hvor man via en app kan hjælpe børn og unge til at forstå værdien af penge.
Der kan tilknyttes MasterCard Debit til kontoen. Dette produkt skal oprettes af en forælder, hvor det er muligt at tilknytte en anden forældre. Læs mere her.

Børneopsparing er noget som helkunder i Frørup Andelskasse kan oprette til deres børn.
Der er også muligheden at børneopsparingen bliver helt eller delvist investeret i værdipapirer.

Børnebørnskonto kan oprettes af bedsteforældre til barnet. For denne konto gælder det også, at man kan vente med at få udbetalt pengene til året hvor barnet fylder 21 år.

Boern

For kunder i alderen 18-29 år

Ungdomskonto, kan bruges som Lønkonto eller opsparing, og det muligt at få udstedt kort til kontoen.

Ungdomskonto kredit, i dette produkt er Ungdomskontoen udvidet med en kassekredit

Ungdomslån

Ungdomsboliglån

Ungdomsboligkredit

Kort I Pung

Løn og budget, samt kredit til disse

Anfordringskonto en basal indlånskonto og basal betalingskonto. Kontoen er uden binding, og du kan hæve og sætte penge ind når det passer dig.

Lønkontoen en basal indlånskonto og basal betalingskonto. Den konto din arbejdsgiver indbetaler din løn

Budgetkonto er en konto som du sender et fast beløb ind om måneden, og hvor dine faste udgifter betales fra, og derved kan give et lettere overblik over din økonomi.

Lønkredit og Lønkredit II, Lønkredit kan blive bevilges til ens lønkonto efter en almindelig kreditvurdering. Lønkredit II er for kunder med helkundeforhold, bruger selvbetjeningsprodukter og som har et væsentligt forretningsomfang.

Budgetkredit kan bruges til at dække periodiske udsving hen over året. Den har en maksimal løbetid på 2 år.

Ved Lønkredit, Lønkredit II og Budget der er omkostninger til etableringen i Frørup Andelskasse.

Pen Og Lommeregner

Opsparing

Frørupkonto er en konto hvor du kan hæve og indsætte penge, når du vil. Men jo mere du har stående, des højere er renten. Man skal være andelsdelshaver for at kunne oprette denne konto. 

Etableringskonto. Til dig der ønsker at spree op til opstarten til egen virksomhed. Du får fradrag for dine indbetalinger, lige som der knytter sig andre skattefordele til ordningen. Tag en snak med din rådgiver før du beslutter dig.

Medarbejdere
Penge Groer

Lån og kreditter til bolig

Boliglån 60%, 80% og 95%

Boligkredit, kan bruge i forlængelse af et boligkøb, hvor man ønsker en kredit til at finansiere til diverse forbedringer. Kunden skal være andelshaver, og der skal laves en kreditvurdering.

Byggekredit, en kredit der ydes til ny-, til- og ombygning, samt renovering og vedligeholdelse.

Andelsboliglån, bruges til at finansiering af andelsbolig, herunder køb, istandsættelse/renovering eller friværdibelåning. Afvikling sker forskellig alt efter hvor meget af købsværdien der bliver købt for.

Energilån, benyttes hvis du som kunde ønsker at gennemføre energibesparende foranstaltninger, se prisbogen for hvad Energilånet kan bruge til.

Hus Og Noegle

Billån

Billån 20% og 40% 

Roed 2Cv

Andre lån og kreditter

Frørup Prioritetslån: Kan bruges som et alternativ til realkreditbelåning, f.eks. i forbindelse med ejerskifte, nedsparring, omprioritering eller friværdibelåning af privatbeboelse, erhvervsejendomme og udlejningsegendomme.

Frørup Prioritetskredit: Kan også bruges som et alternativ til realkreditbelåning, f.eks. i forbindelse med ejerskifte, nedsparring, omprioritering eller friværdibelåning af privatbeboelse, erhvervsejendomme og udlejningsegendomme.

Øvrige lån

IMG 6922

Pension

Frørup Andelskasse tilbyder forskellige pensionsopsparinger:

Aldersopsparing er en opsparing der blandet andet har fleksibel udbetaling og der er inden modregning i pensionstillæg.

Ratepension er en pensionsopsparing med løbende udbetaling over mindst 10 år. 

Hvis du skulle have en af følgende ydelser i dit gamle pengeinstitut kan de flyttes med til Frørup Andelskasse hvis du skifter til os:

  • Kapitalpension
  • Indekskonto
  • Selvpension
Senior Paa Gade