Ledelse

Direktør

Jesper Hansen

Bestyrelse

Søren Johannesen, formand
Signe Langæble Larsen, næstformand
Lars Eriksen Refsing
Per Kent Nielsen
Malene Barman Rasmussen

Repræsentantskab:

Carina Sølberg Andersen, Ørbæk
Jesper Nørmark Christensen, Frørup
Martin Huus, Frørup
Tina Demant Jensen, Nyborg
Søren Johannesen, Ørbæk
Stine Laura Knudsen, Odense
Signe Langæble Larsen, Svindinge
Per Kent Nielsen, Kværndrup
Jens Kristian Pedersen, Ørbæk
Lars Berg Rasmussen, Ringe
Malene Barman Rasmussen, Vester Skerninge
Lars Eriksen Refsing, Svendborg
Lars Schmidt, Kogsbølle
Anders Høiriis Thorsen, Nyborg
Christina Dyhrberg Thulin, Ørbæk

Corporate Governance og Finansrådets Ledelseskodeks

Frørup Andelskasse skal forholde sig til Komitéen for god selskabsledelses "Anbefaling for god selskabsledelse fra maj 2013" og Finansrådets Ledelseskodeks.

Vores holdning til anbefalingerne er generelt positiv.

For Frørup Andelskasse og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) er samspillet mellem disse en forudsætning for andelskassens fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da det er væsentligt for os at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter.

Andelshaverne og andre interessenter kan i pdf-dokumenterne, som kan hentes via links nederst på siden, læse mere om andelskassens holdning til anbefalingerne.

Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, og for de anbefalinger, som andelskassen ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med et "følg eller forklar"- princip.

Andelskassen har opdelt Corporate Governance anbefalingerne i følgende 4 hovedafsnit:

  • Bestyrelsens opgaver og ansvar 
  • Bestyrelsens sammensætning 
  • Bestyrelsens og direktionens vederlag 
  • Revision 

Corporate Governance anbefalingerne og Finansrådets Ledelseskodeks supplerer de regler, der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning: Lov om finansiel virksomhed, Lov om finansiel stabilitet og Lov om statsligt kapitalindskud m.fl.

Begge rapporter finder du som pdf nedenfor.

Corporate Governence Rapport 2023

Finansrådets Ledelseskodeks 2023