Om Frørup Andelskasse

D. 21. marts 1919 blev der i Frørup Mejeris lokaler afholdt stiftende generalforsamling for Frørup Sogns Andelskasse, som på stiftelsesdagen havde hele 182 medlemmer. Det er 103 år siden, og andelskassen er vokset betydeligt siden da. Vi er 28 medarbejdere, 3.838 andelshavere, og vi har en egenkapital på 248 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Frørup Andelskasse er i dag et af Danmarks mest solide pengeinstitutter, og vi lægger fortsat stor vægt på at støtte op om lokalområdet. Siden 1970 har vi geografisk ligget på adressen Sportsvænget i Frørup – et stenkast fra Svendborg Landevej, 5 kilometer fra Ørbæk og 10 kilometer fra Nyborg.

Frørup Andelskasse er et 100 % selvstændigt pengeinstitut underlagt lov om finansiel virksomhed.

Det bemærkelsesværdige ved os som andelskasse er lighedsprincippet i vores ejerforhold. Hver andelshaver har én stemme på generalforsamlingen. Dertil kommer, at andelskassens overskud kommer samtlige vore kunder til gode i form af en særdeles fornuftig rente – og gebyrpolitik.

Froerup Bygning

I 2019 var det andelskassens 100 års jubilæum

Derfor fik vi skrevet en ny bog om andelskassens historie, som du kan læse her:

100 års jubilæumsbogen
100 års jubilæumsbog

Jubilæumsbogen var den anden bog der er blevet skrevet om Frørup Andelskasse.

Den første bog blev skrevet i anledningen af Andelskassen 75 års jubilæum i 1994, og kan læses via linket:

Frørup Andelskasse 1919-1994
Jubilæumsbog 1994

Frørup Andelskasse i dag

Vi er meget stolte af vores historie, og vi ønsker af forsætte vores historie i mange år endnu.

Frørup Andelskasses vedtægter og forretningsmodel er med til at sørge for vi følger med tiden, og er stedet hvor vores kunder kan se hvad Andelskassens fundament er. Både vedtægter og forretningsmodel kan findes via linkene lidt længere nede. 

Som en del af vores igangværende historie har vi en Politik for sund virksomhedskultur, som både skal sikre at vi i Frørup Andelskasse kan betjene vores kunder med den bedste rådgivning efter kundens behov, og beskriver måden vi ønsker at arbejde på, samt at forebygge, at Frørup Andelskasse ikke bliver misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering samt anden finansiel kriminalitet.

Lov og ordenlighed

Når Frørup Andelskasse skal følge med tiden, er det også et krav at vi følger lovgivningen, og her er Frørup Andelskasse mening til lovgivningen:

Frørup Andelskasse vil ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering.

Derfor hilser vi også lovgivningen velkommen, selvom det både påvirker kundernes og vores hverdag. Det handler nemlig ikke kun om lovgivning, det handler også om ordentlighed, og vi vil hverken sætte lovlighed eller ordentlighed over styr.

Hvidvaskloven kræver, at vi kender vores kunder. Derfor vil du som kunde opleve, at du med mellemrum bliver bedt om at opdatere dine legitimationsoplysninger.

Du kan også først blive kunde i andelskassen, når du har legitimeret dig over for en rådgiver, og vi skal kende din sædvanlige kundeadfærd, så du ikke bliver fanget i den daglige overvågning af mistænkelige transaktioner.

Vi skal - og vil - nemlig overholde lovgivningen, så du trygt kan have tillid til os. Heldigvis er det en kerneværdi i andelskassen, at vi kender vores kunder; men det er ikke kun noget, vi siger, fordi loven kræver det. Det er noget vi gør, fordi det også giver kunderne de bedste løsninger.

Så her går lov og orden hånd i hånd.

 

Neden for kan man se om ens viden om hvidvaks er god nok til at få 6 rigtige svar.

Clause 63977 1920