Renteændring

Frørup Andelskasse ændrer rentesatser for variabelt forrentede ind- og udlån til privat- og erhvervskunder.

Renten på udvalgte variabelt forrentede indlån nedsættes med op til 0,40% procentpoint, med virkning fra den 8. juli 2013.

Renten på udvalgte variabelt forrentede udlån nedsættes med op til 1,00% procentpoint, med virkning fra den 5. august 2013.

Renteændringerne sker med baggrund i den økonomiske udvikling, hvor renteniveauet fortsat er lavt i Danmark.

De nye rentesatser på indlån vil fremgå af hjemmesiden fra og med den 8. juli 2013 og de nye rentesatser på udlån vil fremgå af hjemmesiden fra og med den 5. august 2013.