Frørup Andelskasses kunder får nu det bedste fra Swipp og MobilePay

Frørup Andelskasse er med i et nyt partnerskab, som åbner vejen for, at en samlet dansk banksektor kan stå bag MobilePay.

Frørup Andelskasse bliver en del af et nyt MobilePay-samarbejde. Det betyder, at Frørup Andelskasses kunder på sigt vil sige farvel til Swipp og goddag til MobilePay. I første omgang forbliver alle privatkunder i Swipp, mens alle erhvervskunder får tilbudt at skifte til MobilePay.

Swipp forbliver operationel i en periode, som endnu ikke er endeligt fastlagt, hvorefter løsningen fases ud. Indtil da serviceres løsningen og kan benyttes af både privatkunder og erhvervsdrivende. Samtidig med etablering af MobilePay udnyttes den omkostningseffektive konto til konto-løsning fremadrettet. Dermed forenes det bedste fra begge verdener til glæde for kunderne og pengeinstitutterne.

Glæde over MobilePay-aftale

Direktør Jesper Hansen glæder sig over, at der er fundet en løsning for Swipp, som tilgodeser såvel kunderne som pengeinstitutterne.

"MobilePay har skabt en stærk og brugervenlig platform for mobilbetalinger, som har vundet stor udbredelse inden for person til person-betalinger herhjemme. Nu konsoliderer vi samarbejdet i erkendelse af, at kunderne har talt, og vi har lyttet. Det nye partnerskab vil ikke alene styrke MobilePay i forhold til fremtidig innovation til gavn for brugerne. Det betyder også, at sektoren står styrket i forhold til store internationale teknologivirksomheder, der gerne vil ind på det danske marked. Med det store antal af danske pengeinstitutter, der nu bakker op om løsningen er der grundlag for med stor styrke at udvikle og udbrede MobilePay, samtidig med at vi med konto til konto-infrastrukturen får mulighed for at gøre dette på den mest omkostningseffektive måde", forklarer direktør Jesper Hansen.

Overblik – det sker der nu:

  • Swipp kan i en periode fortsat benyttes af både privatkunder og erhvervsdrivende.
  • Kunderne vil løbende blive orienteret.
  • Frørup Andelskasses erhvervskunder vil få hjælp til at flytte fra Swipp til MobilePay.
  • Den centrale konto til konto-løsning, som vi kender den fra Swipp, udnyttes fremadrettet.
  • Private kommer fortsat ikke til at betale for at benytte MobilePay.