Andelskassens risikovurdering på hvidvaskområdet

- giver ingen påbud!

Finanstilsynet har gennemgået Frørup Andelskasses risikovurdering vedr. hvidvask og terrorfinansiering, og har den 11. december 2019 meddelt andelskassen , at:

1. Andelskassen ikke modtager nogle påbud om at revidere risikovurderingen på hvidvaskområdet, og

2. Finanstilsynet på det foreliggende grundlag tager andelskassens risikovurdering til efterretning

Gennemgangen af risikovurdering er et led i en tværgående undersøgelse foretaget hos en række mindre pengeinstitutter på hvidvaskområdet.

Andelskassen er meget tilfreds med Finanstilsynets vurdering af vores håndtering på hvidvaskområdet.

Brevet fra Finanstilsynet kan du læse her.