Regnskab Q3 2012 samt direktørskifte

Frørup Andelskasses bestyrelse har netop godkendt regnskabet for de første 3 kvartaler af 2012.

Driften udviser et overskud på 11,04 mio. kr. før skat - et resultat som ledelsen betegner som meget tilfredsstillende.

Samtidig har direktør Gunnar Thomasen meddelt, at han finder tiden inde til at træde tilbage. Frørup Andelskasse er i en særdeles god gænge og det økonomiske fundament til at styre Frørup Andelskasse ind i fremtiden, er særdeles unikt. Men, som Gunnar Thomasen udtrykker det, der skal nye og friske kræfter til.

Bestyrelsen har taget Gunnar Thomasens beslutning til efterretning og har igangsat en proces, der skal finde afløseren.

Bestyrelsen arbejder hen imod, at en ny direktør kan tiltræde sommeren 2013 og at Gunnar Thomasen fratræder i løbet af efteråret 2013.

Frørup, den 15. november 2012

Frørup Andelskasse
Karsten Larsen
formand