Skal din forskudsopgørelse ændres?

Vedtagelse af den nye skattereform betyder bl.a. at fradrag for indbetaling på kapitalpension afskaffes fra og med 2013.

Fra den 7. november kan du se din forskudsopgørelse for 2013 i din skattemappe.

Ændringer på pensionsområdet har betydning for de fleste mennesker. Det er vigtigt at undersøge konsekvenserne og mulighederne for ens egen situation.

Vi anbefaler derfor, at du drøfter konsekvensen med din rådgiver.

Du kan også læse mere her.